Vzpostavitev vseevropske rešitve Evrosistema za izvrševanje takojšnjih plačil

30.11.2018 / Sporočilo za javnost

Evrosistem je 30. novembra 2018 vzpostavil novo vseevropsko rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil TARGET Instant Payment Settlement – TIPS.

S tem je pravnim in fizičnim osebam iz celotne EU (če sta le banki plačnika in prejemnika plačila vključeni v TIPS) omogočena izmenjava evrskih plačil:

  • v nekaj sekundah; prejemnik plačila na svoj račun prejme sredstva enako hitro, kot to velja za elektronsko pošto ali SMS;
  • kadarkoli; plačila se preko TIPS lahko izvršujejo 24 ur na dan, vse dni v letu;
  • na vseevropski ravni; TIPS na enak način omogoča izvrševanje tako domačih kot čezmejnih plačil.

Razvoj TIPS se je pričel v letu 2016 in je z namenom, da so njegove lastnosti prilagojene zahtevam trga, vseskozi potekal v tesnem sodelovanju s poslovnimi bankami ter drugimi deležniki s področja plačil. V TIPS so v veljavi odprti in na ravni EU harmonizirani pristopni pogoji, zato se vanj lahko vključijo banke iz celotne EU.

S ciljem, da se v TIPS čim hitreje vključi kar največ bank, s čimer bo preko TIPS omogočeno izvrševanje evrskih takojšnjih plačil med čim več (idealno vsemi) pravnimi in fizičnimi osebami iz celotne EU, Evrosistem storitve TIPS nudi ob nizkih nadomestilih. V začetku bankam, vključenim v TIPS, ne bo zaračunaval nadomestil, kasneje, vsaj prvi dve leti delovanja TIPS, pa največ 0,002 evra za izvršitev posameznega plačila in nobenih dodatnih nadomestil.

Slovenske banke se lahko v TIPS vključijo preko Banke Slovenije, in sicer tako, da pri njej odprejo poseben račun ter vzpostavijo tehnološko podporo za povezavo s TIPS. Odpiranje tovrstnih računov Banka Slovenije omogoča od vzpostavitve TIPS, to je od 30. novembra 2018 dalje.