Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj za leto 2018 po IV. členu Statuta MDS

18.02.2019 / Sporočilo za javnost

Od 28. novembra do 11. decembra 2018 je v Sloveniji potekala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS).

MDS v skladu s IV. členom Statuta praviloma enkrat letno vodi bilateralna posvetovanja s svojimi članicami, ki ob tej priložnosti predstavijo svoje politike, ki so pomembne za stabilnost njihovega gospodarstva, kot tudi za stabilnost in rast širšega svetovnega gospodarstva. V MDS velja načelo transparentnosti o javni objavi vseh podatkov, ki bi utegnili zanimati javnost. Skladno s tem načelom MDS javno objavlja poročila in priporočila, oblikovana po zaključku tovrstnih posvetovanj na Odboru izvršnih direktorjev MDS, ki jih države upoštevajo pri oblikovanju svojih politik. 14. februarja 2019 je Odbor izvršnih direktorjev MDS zaključil redna posvetovanja s Slovenijo za leto 2018.

Poročilo o Sloveniji je objavljeno na spletni strani MDS. Objavljen je tudi dokument izbranih poglavij na temo uravnoteženja davčnega sistema za spodbujanje rasti v Sloveniji.