Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018

22.02.2019 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je v sodelovanju s SID banko izvedla raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja v štirih dejavnostih: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.

Analiza rezultatov raziskave o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018 (link) se osredotoča na mala in srednja podjetja, ki težje kot velika dostopajo do zunanjih finančnih virov. Raziskava, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu podjetij, je med drugim pokazala, da se stanje na področju financiranja še naprej izboljšuje, vendar manj kot v letu 2017. Dostopnost do financiranja je bila eden najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja. V 2018 so se mala in srednja podjetja večinoma financirala z bančnimi posojili in lizingom (39 %), zadržanimi dobički ali s prodajo sredstev (33 %) ter prekoračitvijo na tekočem računu, kreditno linijo ali z negativnim stanjem na kreditnih karticah (25 %). Mala in srednja podjetja za 2019 ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja ne bo bistveno spremenilo.