Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje; na voljo osvežena primerjava stroškov košarice plačilnih storitev

27.02.2019 / Sporočilo za javnost

Banke in hranilnice so lani povišale cene večine svojih plačilnih storitev. Zvišanja povprečnih nadomestil so bila večja v tako imenovanih tradicionalnih segmentih storitev (npr. plačevanje preko okenca), nižja pa v tistih, ki veljajo za učinkovitejše (npr. plačevanje preko elektronske banke). To je ključna ugotovitev zadnje analize Banke Slovenije o nadomestilih za plačilne storitve, v katero je vključenih 15 bank in hranilnic. Analiza prinaša tudi primerjavo stroškov košarice plačilnih storitev, ki uporabnikom olajša izbiro najprimernejšega ponudnika.

Od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila v lanskem letu povišala v 15 segmentih, znižala so se v dveh segmentih, v štirih so ostala nespremenjena. Najbolj se je zvišalo povprečno nadomestilo za prilivna plačila pravnih oseb (+ 25,00 %), znižalo pa povprečno nadomestilo za interna mala kreditna plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (- 8,70 %). Zvišanja povprečnih nadomestil so večja v tistih segmentih storitev, ki veljajo za tradicionalne (npr. plačevanje preko okenca), nižja pa v tistih, ki veljajo za učinkovitejše (npr. plačevanje preko elektronske banke). To na Banki Slovenije pripisujemo tudi stroškom ponudnikov plačilnih storitev, ki uporabnike na ta način usmerjajo v stroškovno učinkovitejše načine plačevanja.

Banka Slovenije izračunava tudi stroške košarice plačilnih storitev, na podlagi katerih lahko uporabniki ocenijo, kateri ponudnik je zanje najprimernejši. Zaradi velikega obsega transakcij in višjih nadomestil so razlike med najcenejšim in najdražjim ponudnikom večje v segmentu pravnih oseb.

Slika: Stroški košaric plačilnih storitev najdražjih in najcenejših ponudnikov plačilnih storitev

2018 Košarica BS - fizične osebe Košarica BS - pravne osebe
Ponudnik plačilnih storitev Tradicionalni
komitent
e-komitent Tradicionalni
komitent
e-komitent
Abanka d.d. 103,96 52,48 914,44 461,57
Addiko Bank d.d. 114,20 51,17 876,91 454,81
Banka Intesa Sanpaolo d.d. 93,89 37,79 913,94 484,12
Banka Sparkasse d.d. 92,17 43,33 1.064,90 557,00
BKS Bank AG 92,58 43,41 643,80 358,95
Delavska hranilnica d.d. 31,85 27,23 571,14 231,74
Deželna banka Slovenije d.d. 86,29 45,04 667,10 358,15
Gorenjska banka d.d. 102,17 49,37 877,62 469,50
Hranilnica LON d.d. 137,99 46,25 1.054,62 298,99
NLB d.d. 122,23 56,23 1.322,06 470,56
Nova KBM d.d. 107,42 49,01 867,98 446,01
Primorska hranilnica Vipava d.d. 48,42 31,92 376,80 194,90
Sberbank banka d.d. 122,14 53,17 908,78 443,10
SKB banka d.d. 169,71 51,57 1.123,12 485,62
UniCredit Banka Slovenija d.d. 107,91 52,47 1.067,80 507,20

 

Primerjavo letnih stroškov plačilnih storitev z uporabo t. i. primerjalnikov bančnih storitev fizičnim osebam omogoča tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). Njihove aktivnosti na področju informiranja potrošnikov finančno podpira tudi Banka Slovenije. Namen je zagotoviti čim boljšo informiranost potrošnikov o nadomestilih za plačilne storitve, jim omogočiti primerjavo letnih stroškov glede na njihove plačilne navade in obseg plačil ter nenazadnje olajšati izbiro ponudnika plačilnih storitev. Primerjalniki so brezplačno dostopni vsem potrošnikom na spletni strani ZPS.