Banka Slovenije je prejela sedem prijav kršitev v sistem obveščanja

18.03.2019 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije na podlagi 239. člena ZBan-2 objavlja poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov, navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-2. Banka Slovenije je v obdobju od 1. 7. 2018 do vključno 31. 12. 2018 v okviru sistema prijave kršitev prejela 7 prijav. V dveh primerih je bila v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah uvedena preiskava (kršitev ZBan-2). Obe preiskavi sta zaključeni. Pet prijav pa se je po vsebini nanašalo na vprašanja in prijave potrošnikov, ki ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih rešujejo druge pristojne strokovne službe v Banki Slovenije.