Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

08.10.2015 / Sporočilo za javnost

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 9. do 11. oktobra 2015 v Limi (Peru).

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner Jazbec se bo v Limi udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavnikoma evropskega oddelka in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in njegovim namestnikom Philipom Gersonom ter namestnico direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge Ratno Sahay. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem.