Guverner Boštjan Vasle članom vlade predstavil zadnje ugotovitve Banke Slovenije

04.04.2019 / Sporočilo za javnost

Guverner Boštjan Vasle je danes ob robu seje članom Vlade RS predstavil pogled Banke Slovenije na razmere v bančnem sistem. Nadzor nad slovenskim bančnim sistemom in z njim povezano zagotavljanje finančne stabilnosti sodi med ključne pristojnosti Banke Slovenije. Udeležba guvernerja je del rednega dialoga Banke Slovenije z drugimi nosilci ekonomskih politik v državi.

Banka Slovenije