13. seja Nacionalnega sveta za plačila

17.04.2019 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je 16. aprila 2019 potekala 13. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), ki deluje s ciljem podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotavljati ustrezne prilagoditve trga razvoju v mednarodnem okolju. Obenem je bila to tudi letna seja, na kateri je NSP obravnaval in sprejel letno poročilo o delu NSP v letu 2018 ter potrdil njegovo objavo na spletni strani Banke Slovenije.

NSP spodbuja razvoj in uveljavitev učinkovitih načinov plačevanja v Sloveniji. V tem kontekstu so bili prisotni na seji seznanjeni z aktivnostmi bank in hranilnic na področju razvoja slovenske sheme za takojšnja plačila (Flik). NSP sledi napredku na tem področju, saj imajo takojšnja plačila, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in predstavljajo alternativo obstoječim načinom plačevanja, velik potencial za uporabo tako v segmentu fizičnih oseb (plačevanje P2P) kot tudi med podjetji (plačevanje B2B) in na prodajnih mestih pri trgovcih (plačevanje P2M). Predvsem pri mlajših generacijah uporabnikov takojšnja plačila predstavljajo potencial za plačevanje med fizičnimi osebami, kot alternativa gotovini. Da bi takojšnja plačila zagotavljala pozitivno uporabniško izkušnjo pri plačevanju, NSP spodbuja razvoj enostavnih, varnih in vsesplošno sprejemljivih rešitev za takojšnja plačila, torej takšnih, ki so prilagojene zahtevam uporabnikov. Rešitve bank in hranilnic za takojšnja plačila bodo uporabnikom na voljo predvidoma septembra 2019.

Prisotni na seji so bili med drugim seznanjeni z aktualnim dogajanjem na področju vsebin finteha,  oziroma tehnološko pogojenih inovacij v finančnih storitvah, povezanih s plačevanjem. Spremembe na področju plačevanja, ki so posledica tehnološkega razvoja in vstopa (novih) nebančnih ponudnikov na trg plačil, predstavljajo izziv za obstoječe ponudnike. Ti se zavedajo, da evolucija plačilnega ekosistema ne predstavlja nujno grožnje, temveč priložnost za razvoj novih poslovnih modelov in digitalizacijo, ne le z vidika storitev, ponujenih uporabnikom, temveč digitalizacijo v smislu celovite prenove načina poslovanja. NSP, kot posvetovalna platforma, omogoča različnim deležnikom trga plačil, ki so v njem zastopani, izmenjavo mnenj in izkušenj glede novosti na področju vsebin finteha, povezanih s plačevanjem in relevantnih za delo NSP. Cilj dialoga na ravni NSP je najprej zagotoviti seznanjenost njegovih članov z aktualnim dogajanjem na področju vsebin finteha, s tem pa, nadalje, osnovo za opredelitev nadaljnjih aktivnosti NSP v tej zvezi.

V povezavi z razvojem na področju plačevanja je NSP razpravljal tudi o problematiki neenakih konkurenčnih pogojev poslovanja ponudnikov plačilnih storitev, ki so posledica različnih zakonskih zahtev v različnih državah članicah Evropske unije. V državah članicah, kjer veljajo strožje zakonske zahteve, ponudniki plačilnih storitev lahko poslujejo pod manj ugodnimi pogoji in so v slabšem konkurenčnem položaju. Za podrobnejšo obravnavo identificirane problematike je NSP ustanovil posebno delovno skupino. Cilj delovne skupine bo priprava analize vrzeli pogojev poslovanja med slovenskimi in tujimi ponudniki. 

Več informacij o NSP in njegovem delovanju, vključno z načrtom aktivnosti, k izvedbi katerih se je NSP zavezal v letih 2019 - 2020, je na voljo na povezavi.