Seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah

16.09.2015 / Sporočilo za javnost

15. septembra 2015 je v Kristalni palači v Ljubljani v organizaciji Banke Slovenije in Svetovne banke potekal mednarodni seminar na temo preiskovanja, pregona in sojenja primerov finančnega kriminala v finančnih institucijah. Seminar sta odprla guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in regionalni direktor Svetovne banke za Slovenijo in Hrvaško g. Carlos Piñerúa.

Namen seminarja je bilo okrepiti prepoznavanje dobrih mednarodnih praks in slovenskih strategij za izboljšanje učinkovitosti postopkov ter spoznati delovanje organov in institucij, ki sodelujejo v postopkih in s sodelovanjem izmenjati izkušnje ter vzpostaviti stike za izmenjavo strokovnih praks tudi v bodoče.

Na predavanjih in panelnih razpravah je bilo obravnavano odkrivanje in preiskovanje finančne kriminalitete v finančnih institucijah, možnosti za izboljšanje učinkovitosti sodišč, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) ter razjasnitev vloge in odgovornosti uprav in nadzornih svetov finančnih institucij med preiskovanjem in sodnim postopkom.

Seminarja se je udeležilo 181 slušateljev, poleg predstavnikov Banke Slovenije, Svetovne banke in tujih strokovnjakov iz Nemčije, Italije in Hrvaške, so se udeležili tudi predstavniki sodišč, policije, Nacionalnega preiskovalnega urada, Specializiranega državnega tožilstva, Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju in Urada za preprečevanje pranja denarja.

Program seminarja je na voljo TUKAJ.