Banka Slovenije je prejela devet prijav kršitev v sistem obveščanja

02.12.2019 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije na podlagi 239. člena ZBan-2 objavlja poročilo o prijavah kršitev, in sicer v zvezi z možnimi ali dejanskimi kršitvami predpisov navedenih v drugem odstavku 9. člena ZBan-2. Banka Slovenije je v obdobju od 1. 1. 2019 do vključno 30. 6. 2019 v okviru sistema prijave kršitev prejela 9 prijav. V dveh primerih je bila v skladu s pravili sistema obveščanja o kršitvah uvedena preiskava (kršitev ZBan-2), od tega je ena preiskava zaključena, ena pa je v obdelavi. En primer je bil v skladu s pravili odstopljen Evropski Centralni Banki (ECB). Šest prijav pa se je po vsebini nanašalo na vprašanja in prijave potrošnikov, ki ne sodijo v sistem obveščanja o kršitvah in jih rešujejo druge pristojne strokovne službe v Banki Slovenije.