Razprava o odprtem bančništvu

04.03.2020 / Sporočilo za javnost

S ciljem, da Slovenija postane in ostane del globalnih trendov na področju sodobnih finančnih storitev, smo na Banki Slovenije gostili razpravo z naslovom Odprto bančništvo: odgovor na zahteve sodobnih uporabnikov plačilnih storitev.

Naraščajoče zahteve potrošnikov po sodobnih finančnih storitvah, boljši uporabniški izkušnji in večjem nadzoru nad lastnimi podatki narekujejo tudi hitrost sprememb na področju digitalizacije plačil. Bančno prakso, ki omogoča drugim ponudnikom plačilnih storitev dostop do potrošnikovih finančnih podatkov z uporabo programskih vmesnikov, enotno imenujemo »odprto bančništvo«.

Spremembam so podvrženi praktično vsi deležniki na evropskem trgu plačil. Banke z vzpostavitvijo programskih vmesnikov zdaj omogočajo dostop do podatkov o plačilnih računih svojih strank tudi drugim ponudnikom plačilnih storitev. Finteh podjetja so v uporabi finančnih podatkov prepoznala nove poslovne priložnosti v segmentu plačilnih storitev. Potrošnikom v vlogi imetnikov računov so omogočeni dodatni, enostavnejši in učinkovitejši dostopi do finančnih storitev. Kot uporabniki novih plačilnih storitev pa imajo lahko koristi tudi trgovci. Nenazadnje je odprto bančništvo izziv tudi za regulatorje, da v novih okoliščinah spodbudijo razvoj plačilnih storitev ter ob tem zagotovijo varno in konkurenčno okolje, pri čemer poseben izziv predstavlja zaščita potrošnikov.

Banka Slovenije, ki na področju plačilnih sistemov deluje v številnih vlogah, pri tem ne nastopa samo v vlogi regulatorja in nadzornika, temveč tudi spodbujevalca in usmerjevalca aktivnosti tržnih udeležencev. V okviru Nacionalnega sveta za plačila, ki ga vodi že od leta 2013, deluje povezovalno med ponudbeno in uporabniško stranjo na trgu plačilnih storitev, prav tako usmerja njegov razvoj v skladu s politiko Evrosistema, pri čemer je odprto bančništvo eno ključnih aktualnih področij.

Dogodek Odprto bančništvo: odgovor na zahteve sodobnih uporabnikov plačilnih storitev je bil namenjen predvsem razpravi o različnih vidikih razvoja odprtega bančništva in odprtih vprašanjih, prav tako pa tudi spodbuditvi aktivnosti tržnih deležnikov, s ciljem izboljšanja konkurence in pospeševanja razvoja trga plačil in plačilnih storitev. 

Po uvodnih predstavitvah Simona Anka, direktorja oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije in predsedujočega Nacionalnemu svetu za plačila, ter Holgerja Neuhausa, predstavnika Evropske centralne banke, so  v razpravi sodelovali:

  • Simon Anko, direktor oddelka Plačilni in poravnalni sistemi v Banki Slovenije, ki je pogled na odprto bančništvo predstavil z vidika vloge katalizatorja aktivnosti tržnih deležnikov in nadzornika ponudnikov plačilnih storitev.
  • Matjaž Čadež, ustanovitelj MBILLS, d. o. o., ki je  kot predstavnik nebančnega ponudnika plačilnih storitev predstavil svoj pogled na razvoj plačilnih storitev;
  • Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, d. o. o., ki je podal informacije o izzivih pri tehnološkem razvoju podpore v okviru storitev odprtega bančništva;
  • Nevenka Šubelj, predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije,  sicer vodja oddelka Zakladništvo v družbi Petrol, d. d., je  spregovorila o vplivu odprtega bančništva na trgovska podjetja oziroma trgovinsko dejavnost;
  • Marko Tretnjak, vodja oddelka za finančne storitve pri Zvezi potrošnikov Slovenije, ki je  predstavil pogled na odprto bančništvo v luči zastopanja interesov potrošnikov;
  • Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, je  predstavila vrsto izzivov, s katerimi se soočajo banke in hranilnice v zvezi z regulativnimi spremembami v okviru odprtega bančništva.

Odprto bančništvo – predstavitev Simona Anka (Banka Slovenije)

Open banking – predstavitev Holgerja Neuhausa (ECB)

Celoten program z življenjepisi nastopajočih