V okviru pregleda strategije denarne politike serija razprav Evrosistem vas posluša

24.02.2020 / Sporočilo za javnost

Z januarsko sejo Sveta ECB se je pričel postopek pregleda strategije denarne politike, ki naj bi se predvidoma končal do konca letošnjega leta. Zadnje spremembe strategije so bile namreč uvedene leta 2003, od takrat pa je šlo evropsko gospodarstvo skozi številne strukturne spremembe in finančno krizo. »V teh okoliščinah smo se člani Sveta ECB odločili za pregled strategije denarne politike. Na ta način bomo (i) preverili definicijo in doseganje inflacijskega cilja, (ii) pregledali instrumente, ki jih pri tem uporabljamo, (iii) preverili uporabljene ekonomske in monetarne analize ter načine komuniciranja in (iv) ponovno ocenili širše vplive denarne politike na finančno stabilnost, zaposlenost in okoljsko vzdržnost,« je ključne cilje pred časom povzel Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije. V pregledu strategije pa bo imelo vidno mesto tudi vključevanje strokovne javnosti, civilne družbe in državljanov.

V ta namen bomo centralne banke organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša, na katerih bomo prisluhnile mnenjem državljanov, akademikov, članov parlamenta in civilnodružbenih organizacij. Cenovna stabilnost je namreč pomembna v vsakodnevnem življenju: kadar varčujemo, se zadolžujemo, trošimo ali investiramo. Zato želimo pred sprejemom odločitve o prihodnji strategiji prisluhniti vsem idejam in pomislekom. Serijo dogodkov načrtujemo tudi v Banki Slovenije. Zbrane ideje in pogledi, ki jih bomo centralne banke posredovale ECB, bodo v pomoč odločanju Sveta ECB.

Prvi dogodek v sklopu serije dogodkov bo v organizaciji ECB potekal 26. marca 2020 v Bruslju. Predsednica Christine Lagarde in glavni ekonomist Philip R. Lane bosta prisluhnila civilnodružbenim organizacijam. Na voljo bo tudi prenos dogodka v živo prek spleta.

Mnenja in zamisli o tem, kako centralna banka izvaja denarno politiko v okviru, ki ga določa Pogodba o delovanju Evropske unije, ECB zbira tudi na portalu ECB vas posluša, na katerem lahko vsi državljani in državljanke do 24. aprila 2020 oddate svoja mnenja in predloge (na voljo je tudi v slovenskem jeziku).

Več informacij je na voljo na spletnih straneh ECB.