Sporočilo za javnost - Nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€

11.06.2015 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je potekal nacionalni seminar na temo izdaje novega bankovca za 20€ serije Evropa, ki ga bo Evrosistem dal v obtok v letošnjem letu. Do sedaj sta bila izdana dva bankovca serije Evropa: novih 5€ leta 2013 in 10€ leta 2014. 

Do dneva izdaje novih bankovcev za 20€ v obtok, to je do 25. novembra 2015, bo potrebno prilagoditi vse stroje in naprave, ki bodo te nove bankovce uporabljale. Namen seminarja je bil informirati udeležence, ki so kakorkoli povezani s to temo, da se celovito seznanijo z novim bankovcem za 20€ ter s tem povezanimi informacijami, da ne bi prišlo do kakršnihkoli težav s sprejemom novega bankovca v različnih napravah, ki sprejemajo ali preverjajo gotovino, kot tudi pri zaposlenih, ki rokujejo z gotovino.

Bankovec za 20€ je v naši državi najbolj široko uporabljan bankovec, izdajajo ga bankomati, sprejemajo mnoge prodajne naprave in avtomati za prodajo vstopnic, v trgovini na drobno pa prodajalci pogosto preverjajo pristnost z manjšimi napravami. Vse naprave bodo morale biti prilagojene novim bankovcem do 25. novembra 2015, sicer ne bodo sposobne prepoznati novih bankovcev za 20€. Evrosistem proizvajalcem naprav in tretjim strankam zagotavlja različna gradiva, nacionalne centralne banke pa omogočajo testiranja in izposojo novih, še neizdanih bankovcev pod določenimi pogoji – vse s ciljem pravočasne prilagoditve vseh strojev in naprav pred trenutkom, ko bodo novi dvajsetaki prišli v obtok.

Na seminarju, ki so ga vodili strokovnjaki iz oddelka Gotovinsko poslovanje je sodeloval tudi predstavnik ECB g. Egidijus Paleckis s temo Partnerski program - je bilo skoraj petdeset udeležencev. Obravnavane so bile teme o zaščitnih elementih novega bankovca za 20€, kot tudi možnost izposoje bankovcev in testiranje naprav v Banki Slovenije.