V Banki Slovenije vsi ključni procesi potekajo nemoteno; sodelujemo pri pripravi ukrepov za premostitev likvidnostnih težav

18.03.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo že pred časom ocenili, da je treba razmere, vezane na koronavirus, obravnavati izjemno resno. Ker med naše pristojnosti sodijo ključni procesi za nemoteno delovanje države, smo se začeli na različne scenarije pripravljati že pred tedni. Zato zagotavljamo, da delovanje vseh ključnih procesov poteka nemoteno in bo tako ostalo tudi ob morebitni zaostritvi razmer.

Hkrati pa se zavedamo razmer, v katerih se je zaradi posledic širjenja virusa znašla slovenska družba. V Banki Slovenije tako sodelujemo pri pripravi zakonodajnih rešitev za pomoč podjetjem, ki jih pripravlja Vlada RS, in pripravljamo rešitve za fizične osebe. V okviru ECB pa smo se na razmere že odzvali s prvim svežnjem ukrepov.  

Nemoteno delovanje vseh ključnih procesov

"V Banki Slovenije zagotavljamo, da vsi ključni procesi, kot so na primer plačilni in poravnalni sistemi ter oskrba z gotovino, delujejo nemoteno. Ob tem poudarjamo, da smo pripravljeni na zagotavljanje delovanja vseh omenjenih procesov tudi ob morebitnem dodatnem zaostrovanju razmer," je povzel Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije.

Na ta način je omogočeno tudi, da vse ključne storitve poslovnih bank in hranilnic, s katerimi imajo prebivalci največ stikov, potekajo brez težav. Izjema so nekatere spremembe v delovnem času poslovalnic bank in hranilnic, ki so jih te preventivno uvedle zaradi ohranjanja zdravja njihovih zaposlenih in strank. Te zato tudi pozivajo k večji uporabi spletnih rešitev.

Priprava ukrepov za podjetja in prebivalstvo

"Prav tako se v Banki Slovenije zavedamo likvidnostnih težav, s katerimi se zaradi izpada prihodkov že sooča del slovenskega gospodarstva in fizičnih oseb," še poudarja guverner.

V Banki Slovenije smo tako vključeni v pripravo ukrepov za blažitev posledic izbruha koronavirusa za podjetja. Ukrepe pripravlja Vlada RS, saj gre predvsem za nujne zakonodajne postopke. Cilj ukrepov je predvsem premostitev začasnih likvidnostnih težav podjetij. V Banki Slovenije pri tem prizadevamo tudi za to, da bodo ukrepi usmerjeni tudi k ohranjanju finančne stabilnosti v državi in da bodo banke in hranilnice lahko še naprej opravljale storitve finančnega posredništva .

V Banki Slovenije si zavzemamo, da bi bila v okviru ukrepov države obravnavano tudi problematika likvidnostnih težav fizičnih oseb. Zato naj se fizične osebe, ki zaradi izrednih razmer ne zmorejo poravnati obveznosti do bank, obrnejo neposredno na poslovno banko ali hranilnico. Te so pri obravnavi problematike dolžne ravnati skladno s splošnimi načeli odgovornega kreditiranja.

Iskanje rešitev v sodelovanju z ostalimi centralnimi bankami v Evrosistemu in v okviru Enotnega mehanizma nadzora

Pri iskanju rešitev sodelujemo z ostalimi centralnimi bankami, saj je nadzor bančnega sistema po zadnji krizi v pretežni meri urejen na ravni celotnega evrskega območja. Poleg tega se z resnimi posledicami širitve virusa sooča vse večje število držav, zato bodo najbolj učinkoviti ukrepi, ki bodo državam omogočali usklajeno delovanje.

V luči zavedanja nujnosti ukrepanja pa so člani sveta ECB, med katerimi je tudi guverner Boštjan Vasle, na zadnjem zasedanju že sprejeli dodatne, začasne ukrepe z namenom zagotavljanja ustreznih likvidnostnih in kreditnih pogojev ter za ohranjanje ugodnih finančnih razmer v času povečane negotovosti. Podrobnosti o tem v izjavi guvernerja Banke Slovenije po monetarni seji Sveta EBC.