Pojasnilo kreditojemalcem po sprejemu Zakona o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev

23.03.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo aktivno vključeni v reševanje posledic zahtevnih okoliščin, v katerih so se zaradi posledic širitve koronavirusa znašli tako podjetja kot tudi posamezniki. Ena od rešitev je tudi Zakon o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev, ki ga je pretekli teden sprejel Državni zbor RS in ki mora biti objavljen še v Uradnem listu RS. Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam (čistopis zakona). Sprejeti zakon omogoča sistemsko rešitev na ravni države.

Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bila sedaj na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Vsem, ki bodo izkazali težave zaradi izbruha krize, bodo banke morale omogočiti odlog odplačevanja. "S tem je odpadla negotovost pri podjetjih in prebivalstvu, kako bodo v teh posebnih razmerah reševali morebitno nezmožnost odplačevanja kredita," pojasnjujemo v Banki Slovenije.

Tisti, ki se že oziroma se boste soočili s težavami pri odplačevanju obveznosti zaradi izbruha krize, se torej obrnite na banko, pri kateri imate kredit. Pri tem v Banki Slovenije poudarjamo, da upoštevajte, da je na prvem mestu vaše zdravje in zdravje bančnih uslužbencev. Za ureditev vseh postopkov bo časa v prihodnjih mesecih dovolj, preverite pa tudi možnost urejanja postopkov prek spletnih poti, ki jih omogoča banka.