Omejitev razdelitve dobičkov bank in hranilnic

08.04.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo sprejeli makrobonitetni ukrep, s katerimi bankam in hranilnicam začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep bo predvidoma veljal eno leto, bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj ukrep ustrezno prilagodili.

Cena, ki jo bo slovensko gospodarstvo plačalo zaradi izbruha pandemije koronavirusa, bo zelo visoka. Kako velik bo vpliv, je odvisno predvsem od časa trajanja ukrepov za zaustavitev širjenja virusa in hitrosti okrevanja po njihovi odpravi. Velik bo tudi vpliv na trg dela, kjer se bodo razmere odrazile predvsem v velikem povečanju števila brezposelnih.

Razmere, v katerih lahko veliko ljudi ostane brez zaposlitve, kar lahko skupaj z okrnjenimi prihodki podjetij zmanjša kreditno sposobnost tako podjetij kot potrošnikov, bodo negativno vplivale na kreditno tveganje v bančnem sistemu.

V Banki Slovenije smo priporočilo ECB, sprejeto z namenom učinkovitejšega soočanja s krizo zaradi koronavirusa, implementirali na raven slovenskega bančnega sistema, in sicer v obliki zavezujočega ukrepa.

Uvajamo makrobonitetni instrument, s katerim bankam in hranilnicam omejujemo razdelitev dobička. "Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti," pojasnjujemo v Banki Slovenije. Omejitev razdelitev dobičkov bank je razumen in sorazmeren ukrep, ki bo ob pričakovanem upadu gospodarske aktivnosti prinesel velike koristi bančnemu sistemu in predvsem realnemu gospodarstvu.

Ukrep omejitve razdelitev dobičkov se nanaša na dobiček bank in hranilnic, ustvarjen v letih 2019 in 2020, ter na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let. Veljal bo predvidoma eno leto. Bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in se ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj ustrezno odzvali. Prvo presojo ukrepa načrtujemo ob koncu letošnjega leta.