Vabljeni k prijavi na razpis Banke Slovenije za donacije v letu 2020

24.04.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije z donacijami spodbujamo različne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije. Prav tako se ob zavedanju naše vključenosti v širše družbeno okolje trudimo prispevati k izboljšanju pogojev za izobraževanje otrok in mladostnikov. Razpis in dodatne informacije za donacije v letu 2020 so na voljo na povezavi. Prijave zbiramo do vključno 18. maja 2020.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Donacije so namenjene širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije oziroma izboljšujejo pogoje za vključitev otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših družin v šolske in obšolske dejavnosti.

Za donacije je predvidenih 59.000 evrov in računalniška oprema. Rok za prijavo je 18. maj 2020, rezultati razpisa pa bodo javno objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.

Vsebina celotnega razpisa je na voljo na povezavi.