Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji Sveta ECB

01.05.2020 / Sporočilo za javnost

Ob nadaljevanju pandemije koronavirusa in številnih ukrepih, ki so jih sprejele vlade za njihovo zajezitev, se gospodarske razmere v evrskem območju močno poslabšujejo. Ob padcu BDP že v prvem četrtletju leta in pričakovanem dodatnem poslabšanju bo evrsko območje letošnje leto končalo z velikim padcem BDP. V takšnih razmerah smo guvernerji centralnih bank ocenili, da je potrebna dodatna vzpodbuda denarne politike, ter izpostavili nujnost bolj ambicioznega in usklajenega ukrepanja fiskalne politike na evropski ravni.

Makroekonomske razmere v evrskem območju so zaznamovane z izbruhom pandemije koronavirusa in z ukrepi za njeno zajezitev. Ti ukrepi so omejili širitev virusa, tako da so številne države evrskega območja že začele s postopnim sproščanjem omejitev in zagonom nekaterih gospodarskih dejavnosti. Kljub temu na finančnih trgih ostaja prisotna velika negotovost glede posledic pandemije. Po scenarijskih izračunih bo evrsko območje letošnje leto končalo s 5 do 12-odstotnim padcem BDP, odvisno od predpostavk o dolžini in strogosti omejevalnih ukrepov.

Na zaostrene razmere smo se centralne banke, pa tudi vlade in mednarodne institucije, odzvale z obsežnimi ukrepi za podporo prebivalstvu, podjetjem in državam. V ECB smo že sredi marca sprejeli več ukrepov, ki zagotavljajo likvidnost bančnemu sistemu in prispevajo k ohranjanju ugodnih pogojev financiranja za celotno gospodarstvo. Ti ukrepi so imeli v minulih tednih ključen vpliv na blaženje posledic krize.

Na včerajšnji seji sveta ECB, kjer Slovenijo zastopam guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, sta bila sprejeta dodatna ukrepa, ki še povečujejo akomodativnost denarne politike, in sicer:

1. Uvedba novega instrumenta, poimenovanega Pandemične operacije dolgoročnejšega refinanciranja (PELTRO). Instrument pridobivanja likvidnosti ne bo pogojeval z dodatnimi zahtevami glede bančnega posojanja, zato bo za banke manj kompleksen kot TLTRO III in cenovno ugodnejši kot redne posojilne operacije (MRO). Namen operacij je dodatna zagotovitev likvidnosti za ohranjanje nemotenega delovanja denarnih trgov in posojilne aktivnosti.

2. Dodatno rahljanje pogojev obstoječih ciljanih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO III). Ti bodo bankam omogočili pridobivanje likvidnosti po nižji obrestni meri, pri izpolnjevanju pogojev pa bodo lahko upoštevale daljše obdobje, kar bankam omogoča, da bodo v večji meri izkoristile dostop do dodatne likvidnosti in ga prenesle v gospodarstvo.

Ob tem pa smo znova tudi potrdili zavezo, da bomo, če bo treba, prilagodili vse naše instrumente, vključno s pandemičnim programom nakupa vrednostnih papirjev PEPP, uvedenim marca letos.

Guvernerji centralnih bank smo tudi ponovno izpostavili nujnost bolj ambicioznega in usklajenega ukrepanja fiskalne politike na evropski ravni, ki pa morajo biti začasni in osredotočeni na soočanje s posledicami pandemije.