V prvem mesecu 22.230 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

11.05.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvem mesecu veljave zakona (do začetka maja) prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 % vseh kreditov. Ob tem ocenjujemo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od možnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bodo dopuščale razmere, povezane s koronavirusom.

Konec marca je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam. Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bil sicer na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Vsem, ki izkažejo težave zaradi izbruha krize, morajo banke omogočiti odlog odplačevanja.

V Banki Slovenije spremljamo implementacijo zakona. Podatki, ki so na voljo po prvem mesecu veljave zakona (natančneje do 1. maja), kažejo, da so banke in hranilnice prejele 22.230 vlog za odobritev odlogov plačil.

Slika 1: Število prejetih vlog in skupen znesek odloženih obveznosti

  Število vlog za odlog plačila obveznosti Skupen znesek odloženih obveznosti v tisoč EUR
Prebivalstvo 15.599  33.149
Mikro podjetja in samostojni podjetniki 3.454  41.828
Mala in srednja podjetja 3.020  114.628
Velika podjetja 154  77.596
Skupaj 22.227  267.201


Vir: Banka Slovenije.

Dodatno pojasnjujemo, da 22.230 vlog za odlog plačil pomeni 3,3 % odstotkov vseh kreditov, ki jih imajo kreditojemalci sklenjenih pri bankah. Delež kreditov gospodarstvu, za katere je bil zaprošen odlog plačila kreditnih obveznosti, znaša 5,1 %, delež kreditov gospodinjstvom, za katere je bil zaprošen odlog plačila, pa 2,9 %.

V Banki Slovenije tudi pojasnjujemo, da 267 mio EUR odloženih plačil, kolikor po zadnjih podatkih znaša skupni seštevek odloženih obveznosti, pomeni znesek denarnih tokov, ki ga banke zaradi odobrenih moratorijev na odplačevanje glavnic v času odloga ne bodo prejele in bodo poravnane naknadno, po zaključenem moratoriju.

Pri tem še dodajamo, da omenjeni zakon omogoča prebivalcem in podjetjem uveljavitev odloga plačila do konca letošnjega leta. Zato na podlagi do sedaj prejetih vlog ni mogoče sklepati na končni obseg kreditov, ki bodo predmet tega zakona. Gibanje vlog v prihajajočih mesecih bo po naših pričakovanjih odvisno predvsem od časa in intenzivnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bo omogočale razmere, povezane s koronavirusom.