Objava revizijskega poročila Računskega sodišča: izjava guvernerja

14.05.2020 / Sporočilo za javnost

Na podlagi sprememb Zakona o Banki Slovenije, ki so dokončno stopile v veljavo oktobra 2017, je Računsko sodišče opravilo pregled pravilnosti poslovanja Banke Slovenije. Danes objavljene ugotovitve se nanašajo na prakse, ki so se v Banki Slovenije uporabljale v letih 2017 in 2018. Področja revidiranja so bila usmerjena v stroške dela in druge izdatke zaposlenim ter stroške poslovanja.

V Banki Slovenije v prvem odzivu na ugotovitve Računskega sodišča izpostavljamo, da se pregled poslovanja nanaša na obdobje izpred dveh do treh let oziroma na do takrat vzpostavljenih postopkov poslovanja. Ugotovitve, ki jih navaja Računsko sodišče, lahko razdelim v dva sklopa:

  • V prvega sodijo tisti postopki oziroma prakse nepravilnosti, ki smo jih v Banki Slovenije v zadnjem letu in pol mojega mandata že sami identificirali in odpravili. Tako smo identificirali in tudi že odpravili večino nepravilnosti na področjih kadrovske in plačne politike (izvedba postopkov kadrovskih razpisov, izvedba zaposlitvenih postopkov, polletnih in letnih ocenjevanj itd.) ter javnih naročil. S tem smo tako že naslovili približno polovico ugotovitev iz poročila Računskega sodišča.
     
  • V drugi sklop pa sodijo ugotovitve, kjer je Banka Slovenije ravnala skladno tudi z nekaterimi mnenji stroke in jih bo treba prilagoditi še pričakovanjem Računskega sodišča. Sem sodijo predvsem nekatere specifične tematike s kadrovskega področja in področja združevanja javnih naročil.

Podrobnejša pojasnila na vsako izmed ugotovitev, predstavljenih v poročilu Računskega sodišča, so na voljo na povezavi.

Hkrati sem v Banki Slovenije danes začel s postopki izvedbe izrednega pregleda za razjasnitev okoliščin, kako je prišlo do nekaterih nepravilnosti v letih 2017 in 2018. V skladu z ugotovitvami bom ustrezno ukrepal.