Aprila se je nadaljeval velik upad blagovne in storitvene menjave

14.06.2020 / Sporočilo za javnost

Po podatkih plačilne bilance za prve štiri mesece letošnjega leta se kaže velik upad ravni blagovne in storitvene menjave glede na enako obdobje lanskega leta. K temu so bistveno prispevali marca uvedeni tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa. Ker je bil upad uvoza blaga večji od upada izvoza, se je blagovni presežek dodatno okrepil. Posebej močno so ukrepi prizadeli storitveno menjavo, najbolj izrazito izvoz in uvoz potovanj. 

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je v prvih štirih mesecih glede na primerljivo obdobje lani okrepil na račun večjega padca uvoza (14,1%) od izvoza (11,0%) blaga. Aprila 2020 je medletni padec ravni blagovne menjave še bolj izrazit. Izvoz se je zmanjšal za 35,5%, uvoz pa kar za 41,4%.

Storitvena menjava je v omenjenem obdobju beležila 19 % nižji presežek kot v enakem obdobju lani. Med storitvami so bile najbolj prizadete storitve potovanj – v aprilu smo zabeležili skoraj popoln izpad storitev potovanj, saj so te tako na uvozu kot na izvozu ocenjene na le 4 % obsega glede na enako lansko obdobje.

Tudi storitve transporta so v prvih štirih mesecih beležile bistveno nižje medletne ravni. Najbolj izrazito so upadle v aprilu 2020, kjer je izvoza za četrtino, uvoza pa za slabo petino manj kot v enakem lanskem mesecu.

Slika 1: Potovanja, transportne in druge storitve, v mio EUR

Vir: Banka Slovenije

Celotna publikacija je na voljo na povezavi.