Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje

23.06.2020 / Sporočilo za javnost

Nadomestila za plačilne storitve bank in hranilnic so bila 31. 12. 2019 glede na leto prej višja v 16 od 21 preučevanih segmentov. Za fizične osebe so bila nadomestila v povprečju višja za 3,75 %, za pravne osebe pa za 2,48 %. Analiza prinaša tudi primerjavo stroškov košaric plačilnih storitev, ki uporabnikom olajša izbiro najprimernejšega ponudnika. Letni stroški za e-komitente, ki se poslužujejo plačevanja preko elektronske banke, so bili v povprečju za polovico nižji od stroškov tradicionalnega komitenta, ki posluje predvsem preko bančnega okenca. Tako lahko fizična oseba z zamenjavo ponudnika bančnih storitev prihrani do 232,56 evra, pravna oseba pa do 1099,35 evra na leto (glede na košarico Banke Slovenije). To so ključne ugotovitve zadnje analize Banke Slovenije o nadomestilih za plačilne storitve, v katero je bilo vključenih 15 bank in hranilnic.

Od 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila 31. 12. 2019 glede na 31. 12. 2018 povišala v 16 segmentih, znižala v dveh, v treh pa ostala nespremenjena. Najbolj se je zvišalo povprečno nadomestilo za plačevanje fizičnih oseb preko bančnega okenca (eksterna mala kreditna plačila fizičnih oseb; za 17,65 %), najbolj pa se je znižalo povprečno nadomestilo za eksterna plačila s trajnim nalogom fizičnih oseb (za 2,13 %). V povprečju so se plačilne storitve za fizične osebe podražile za 3,75 %, za pravne osebe pa 2,48 %.

Banka Slovenije izračunava tudi stroške košarice plačilnih storitev, na podlagi katerih lahko uporabniki ocenijo, kateri ponudnik je zanje najprimernejši. Glede na košarico Banke Slovenije lahko fizična oseba, ki posluje predvsem preko okenca, z zamenjavo ponudnika bančnih storitev letno prihrani tudi do 232,56 EUR; fizična oseba, ki posluje predvsem preko spletne banke, pa do 24,74 EUR letno. Zaradi velikega obsega transakcij in višjih nadomestil so razlike v segmentu pravnih oseb še večje. Pravna oseba kot tradicionalni komitent lahko na letni ravni prihrani do 1.099,35 EUR, a pravne osebe praviloma poslujejo elektronsko, kjer pa lahko z zamenjavo ponudnika prihranijo do 332,85 EUR letno.

V povprečju so stroški za e-komitenta, ki posluje predvsem preko elektronske banke, za polovico nižji od stroškov tradicionalnega komitenta, ki posluje predvsem preko bančnega okenca. Na Banki Slovenije to pripisujemo cenovni politiki nekaterih ponudnikov, ki poskušajo s ceno storitev komitente usmeriti na učinkovitejše elektronske tržne poti.

Slika: Strošek košarice plačilnih storitev za fizične osebe po ponudnikih plačilnih storitev v letu 2019 (v EUR)


Vir: Banka Slovenije

V analizo za leto 2019 je Banka Slovenije vključila tudi nadomestila in pregled storitev nebančnih ponudnikov, ki pa, čeprav plačilne storitve opravljajo z dovoljenjem Banke Slovenije, nadomestil iz razloga neprimerljivosti storitev Banki Slovenije ne poročajo.

Na Banki Slovenije podatke o veljavnih nadomestilih za plačilne storitve zbiramo od leta 2007 in jih objavljamo na svoji spletni strani. V sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) omogočamo tudi primerjavo letnih stroškov plačilnih storitev preko primerjalnika. Namen obojega je zagotoviti čim boljšo informiranost potrošnikov o nadomestilih za plačilne storitve, jim omogočiti primerjavo letnih stroškov plačilnih storitev glede na njihove plačilne navade in obseg plačil ter nenazadnje olajšati izbiro ponudnika plačilnih storitev.

Analiza je na voljo na povezavi.