Zaostrene razmere zaradi koronavirusa se odražajo tudi v poslovanju bank

07.07.2020 / Sporočilo za javnost

Bančni sistem posluje v zaostrenih razmerah zaradi širjenja epidemije Covid-19 in pod vplivom obsežnih preventivnih ukrepov za njeno zajezitev (angl. lockdown), kar se odraža tudi v poslovanju bank. Prepolovila se je rast posojil gospodinjstvom, postopno se zmanjšujejo tudi posojila podjetjem. Vloge podjetij in gospodinjstev še naraščajo, predvsem zaradi manjšega trošenja in delno kot posledica izplačil države za blaženje posledic epidemije.

Zaradi interventnih ukrepov države se deleži NPE še ne povečujejo, podaljševanje recesije se bo verjetno odrazilo v njihovem naraščanju v prihodnje. Zmanjševanje obrestnih in neobrestnih prihodkov ter ponovno oblikovanje oslabitev in rezervacij vplivata na nižjo dobičkonosnost bank, še večji učinek pričakujemo v prihajajočih četrtletjih. Po letošnjem krčenju gospodarske aktivnosti pa v prihodnjih dveh letih pričakujemo stabilizacijo gospodarskih razmer.

Slika: Dobiček slovenskega bančnega sistema v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem lani

Opomba: Oranžni stolpci kažejo prispevke sprememb posameznih komponent ustvarjanja oziroma porabe dobička k njegovem zmanjšanju med lanskim in letošnjim petmesečnim obdobjem. 

Publikacija je na voljo na povezavi