Hitrejši način izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov

08.10.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo prenovili sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ. Čeprav ime in namen sistema ostajata enaka, nov sistem od 1. oktobra dalje prinaša dve ključni spremembi: (i) podatki in informacije se v sistemu SISBIZ posodabljajo takoj in ne več enkrat mesečno; (ii) člani sistema so po novem tudi leasing družbe in drugi ponudniki kreditiranja na območju Slovenije ter ne več samo banke ter hranilnice. Novosti zagotavljajo ažurnejše podatke in celovitejšo sliko o zadolženosti poslovnih subjektov, saj poleg podatkov o bančnih kreditnih poslih vključuje tudi podatke o nebančnih kreditih ter o leasing in faktoring poslih.

Sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ je bil vzpostavljen 1. januarja 2017. Kreditodajalcem, ki so člani sistema, omogoča, da pred sklenitvijo kreditnega posla preverijo trenutno zadolženost potencialnega kreditojemalca. Hkrati pa omogoča vpogled tudi poslovnim subjektom samim v njihove lastne podatke. V Banki Slovenije pa kot upravljalec sistema zagotavljamo njegovo pravilno in nemoteno delovanje. Celovite informacije o delovanju sistema so na voljo na posebni spletni strani.

Z oktobrom smo tako uvedli nekaj pomembnih novosti:

  • Do 30. septembra letos so se v sistemu izmenjevali podatki o zadolženosti poslovnih subjektov pri bankah in hranilnicah na mesečni ravni. Od 1. oktobra dalje pa so člani sistema, dolžni podatke pošiljati v sistem takoj ob sklenitvi kreditnega posla oziroma ob vsaki spremembi, kot je zamuda, odplačilo obroka, poplačilo ali izterjava dolga.
  • Od 1. oktobra dalje so v sistemu prikazani tudi podatki o zadolženosti poslovnih subjektov pri nebančnih članih, kot so leasing hiše in drugi ponudniki kreditov.

Celotna prenova sistema SISBIZ tako vsem deležnikom zagotavlja ažurnejše podatke in celovitejšo sliko o zadolženosti poslovnih subjektov in na ta način odgovarja na izzive spremenjenih okoliščin v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti. Trendi sklepanja kreditnih poslov namreč strmijo k vedno večji avtomatizaciji in pohitritvi procesa sklenitve posla. S to prenovo v Banki Slovenije sledimo tem trendom.

SISBIZ je bil namreč vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, ki so člani sistema, v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti ter z namenom vzpodbujanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti. Za pravilnost in ažurnost podatkov so odgovorni kreditodajalci kot člani SISBIZ, ki tudi zagotavljajo popravke napačnih podatkov; v Banki Slovenije pa smo upravljalec sistema ter nadzorni in prekrškovni organ glede pravilnosti poročanja članov in izpolnjevanja pogojev za članstvo.