V okviru pregleda strategije denarne politike serija razprav Evrosistem vas posluša

20.10.2020 / Sporočilo za javnost

Člani Sveta ECB so pričeli s pregledom strategije denarne politike, ki se bo predvidoma končal tekom prihodnjega leta. Pri tem je vidno mesto namenjeno vključevanju strokovne javnosti, civilne družbe in državljanov. V ta namen bomo centralne banke organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša. Prvi dogodek bosta v organizaciji ECB 21. oktobra 2020 gostila predsednica ECB Christine Lagarde in glavni ekonomist ECB Philip R. Lane. Dogodek v drugi polovici novembra načrtujemo tudi v Banki Slovenije.

Za pregled strategije so se člani Sveta ECB odločili, ker so bile zadnje spremembe strategije uvedene leta 2003, od takrat pa je šlo evropsko gospodarstvo skozi številne strukturne spremembe in finančno krizo.

Člani Sveta ECB pri pregledu strategije denarne politike (i) preverjajo definicijo in doseganje inflacijskega cilja, (ii) pregledujejo instrumente, ki jih pri tem uporabljajo, (iii) preverjajo uporabljene ekonomske in monetarne analize ter načine komuniciranja in (iv) ponovno ocenjujejo širše vplive denarne politike na finančno stabilnost, zaposlenost in okoljsko vzdržnost.

Pri pregledu strategije pa bo imelo vidno mesto tudi vključevanje strokovne javnosti, civilne družbe in državljanov. V ta namen bomo centralne banke organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša, na katerih bomo prisluhnile mnenjem civilnodružbenih organizacij. Cenovna stabilnost je namreč pomembna v vsakodnevnem življenju: kadar varčujemo, se zadolžujemo, trošimo ali investiramo.

Prvi dogodek bo v sklopu serije dogodkov v organizaciji ECB potekal 21. oktobra 2020. Predsednica Christine Lagarde in glavni ekonomist Philip R. Lane bosta gostila spletni dogodek ECB vas posluša, na katerem bosta prisluhnila civilnodružbenim organizacijam. Pretehtali bodo več tem, zlasti opredelitev cenovne stabilnosti, posvetili se bodo tudi zaposlenosti, digitalizaciji, podnebnim spremembam in globalnim izzivom. Spletni prenos dogodka v živo bo na voljo na spletnih straneh ECB. V Banki Slovenije bomo dogodek organizirali v drugi polovici novembra. Zbrane ideje in pogledi, ki jih bomo centralne banke posredovale ECB, bodo v pomoč odločanju Sveta ECB.

Mnenja in zamisli o tem, kako centralna banka izvaja denarno politiko v okviru, ki ga določa Pogodba o delovanju Evropske unije, ECB zbira tudi na portalu ECB vas posluša, na katerem lahko vsi državljani in državljanke do konca oktobra 2020 oddate svoja mnenja in predloge (na voljo je tudi v slovenskem jeziku).