Do sredine oktobra dobrih 24.000 vlog za odlog plačila kreditne obveznosti; podjetjem 390 mio evrov likvidnostnih kreditov

26.10.2020 / Sporočilo za javnost

V zadnjih tednih gospodarsko okrevanje, ki se je začelo po umiritvi prvega vala okužb v maju, izgublja zagon. Razmere bi bile brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik še bistveno slabše. Te okoliščine se po pričakovanjih odražajo tudi v aktivnosti bank.

Marca je stopil v veljavo zakon, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. Do sedaj so banke prejele 24.622 vlog kreditojemalcev. Kar tri četrtine vlog je bilo vloženih v prvem mesecu veljave zakona, nato se je njihovo število skladno z razmerami počasi stabiliziralo. Aprila je bil sprejet zakon, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države. Do sedaj je bilo odobrenih 23 kreditov v vrednosti 30,9 mio EUR posojil z državno jamstveno shemo. Ob tem pa poudarjamo, da so v tem času banke odobrile 1.069 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo nekaj manj kot 390 mio evrov.

Zaradi izbruha koronavirusa ter poslabšanja gospodarskih razmer je konec marca stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam.

V Banki Slovenije spremljamo implementacijo zakona ter pri tem ugotavljamo, da so veliko večino prejetih vlog za odlog kreditnih obveznosti banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. Podatki, ki so na voljo do 16. oktobra, kažejo, da so banke in hranilnice prejele 24.622 vlog za odobritev odlogov plačil, 85 odstotkov so jih že odobrile. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu uveljavitve zakona.

V tem času so banke kreditirale tudi podjetja, ki so potrebovala likvidnostne kredite, povezane s COVID 19. Odobrile so 1.069 vlog za nova likvidnostna posojila v skupni vrednosti 387,3 mio evrov. Od tega je bilo po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 23 kreditov v skupni vrednosti 30,9 mio EUR. V Banki Slovenije ocenjujemo, da se bo v primeru poslabšanja gospodarskih razmer v prihodnjih mesecih povečalo zanimanje podjetij za kredite z jamstvom države.