Banka Slovenije je v okviru prenove strategije ECB prisluhnila predstavnikom civilne družbe

25.11.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo v okviru prenove strategije Evropske centralne banke danes pripravili razpravo z naslovom ECB vas posluša. Prisluhnili smo stališčem dvanajstih predstavnikov civilnodružbenih organizacij in gospodarstva. Ti so izpostavili predvsem potrebo po enotnih pogojih dostopa do finančnih storitev, odnosu do trajnostnega načina življenja in digitalizaciji bančništva. Posvetili so se tudi nujnosti komunikacije centralnih bank s splošno javnostjo in večjemu pomenu finančnega izobraževanja v šolskem sistemu.

"Slišali smo številne ideje in izzive. V veliki večini se s pomembnostjo tem, ki ste jih načeli, tudi strinjam. Vaša sporočila bom predstavil na razpravi z ostalimi guvernerji evrskega območja, na osnovi te razprave pa bo izoblikovana nova Strategija denarne politike Evropske centralne banke," je v zaključku razprave dejal Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije.

Strategija denarne politike Evropske centralne banke je bila prvič opredeljena leta 1998, ko je Evropska centralna banka pričela s svojim delom. Strategija določa pristope in usmeritve pri izpolnjevanju ključne naloge ECB, ki  je skrb za stabilnost cen v evrskem območju. Od zadnje prilagoditve strategije v letu 2003 je šlo evropsko gospodarstvo skozi številne strukturne spremembe in finančno krizo. Zato so se člani Sveta ECB, katerega član je od vstopa Slovenije v evrsko območje leta 2007 tudi guverner Banke Slovenije, odločili za njeno prenovo.

Cilj prenove je še naprej zagotavljati primernost strategije njenemu namenu, tako danes kot tudi v prihodnosti. Pregled strategije torej zajema vse vidike denarne politike, vendar v okviru mandata, ki je ohranjanje cenovne stabilnosti. Pregled je odprt za različne poglede in stališča, predvsem tudi za poglede državljanov in civilnodružbenih organizacij.

Razpravi, ki jo je organizirala Banka Slovenije, povezoval pa jo je novinar in urednik Jure Ugovšek, se je osredotočila na dva sklopa: Denarna politika in komunikacije ter Globalni izzivi – vloga ECB in centralnih bank v prihodnje. Sodelovali so: Bojan Ivanc iz Gospodarske zbornice Slovenije, Marko Rant iz Borze terjatev, Alenka Valher iz Projektne skupine Realni denar, Breda Kutin in Marko Tretnjak iz Zveze potrošnikov Slovenije, Anja Blaj iz Blockchain Think Thank Slovenija, Andrej Cetinski iz Zveze društev upokojencev Slovenije, Jonas Sonnenschein iz mreže Plan B za Slovenijo, Anka Krajnc iz Univerze za tretje življenjsko obdobje, Jaka Matičič iz Mladinskega sveta, novinarka Katarina Matejčič in Alenka Vidic Praprotnik iz Slovenskega društva za odnose z javnostmi.

Sporočila udeležencev bomo posredovali na pristojno delovno telo Evropske centralne banke, ki bo pripravilo gradivo za razpravo na seji Sveta ECB. Na njej bo, kot običajno, sodeloval tudi guverner Banke Slovenije.

Video povzetek razprave je na voljo tudi na naših družabnih omrežjih.