Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

12.03.2015 / Sporočilo za javnost

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 sprejel Sklep v zvezi z aktivnostmi Banke Slovenije glede sanacije bančnega sistema. S Sklepom je Državni zbor priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje Državnemu zboru informacijo o:

  •  vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja,
  •  učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in
  •  načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank.

Banka Slovenije je poročilo pripravila in ga zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

Poročilo s prilogami je dostopno tukaj: