Podaljšanje in prilagoditev ukrepa omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic

12.02.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo podaljšali in prilagodili makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam v zaostrenih razmerah epidemije koronavirusa začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Ukrep bo veljal do konca septembra letošnjega leta. V delu, ki se nanaša na izplačilo dobičkov v obliki izplačila dividend, odkupa lastnih delnic ali uporabe dobička za druge namene, ukrep ohranjamo kot zavezujoč, pri čemer dopuščamo določene izjeme. V delu, ki se nanaša na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, pa smo v Banki Slovenije ukrep spremenili v priporočilo. Na ta način sledimo priporočilom ESRB, ECB in tudi Odboru za finančno stabilnost, upoštevamo pa tudi posebnosti našega bančnega sistema.

Gospodarska in finančna negotovost zaradi epidemije koronavirusa, ki je bila povod za sprejetje ukrepov v lanskem letu, se ohranja. Zato smo na ravni ESRB in ECB decembra lani sprejeli priporočila, s katerimi smo zaradi ohranjanja negotovosti v večini držav članic EU podaljšali omejitev delitev dobičkov bank z določenimi izjemami. Podobno priporočilo smo konec januarja sprejeli tudi v okviru slovenskega Odbora za finančno stabilnost.

V Banki Slovenije smo danes z namenom implementacije priporočil tudi v slovenskem bančnem sistemu podaljšali ukrep omejitve razdelitev dobičkov bank in hranilnic. "Namen našega ukrepa v teh razmerah je ohranitev kapitala v bančnem sistemu, s katerim bo ta lažje prenesel posledice krize in še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti," poudarjamo v Banki Slovenije. Omejitev razdelitev dobičkov bank prinaša velike koristi bančnemu sistemu in predvsem realnemu gospodarstvu.

V Banki Slovenije smo se odločili, da ukrep v delu, ki se nanaša na izplačilo dobičkov v obliki izplačila dividend, odkupa lastnih delnic ali uporabe dobička za druge namene, ohranimo kot zavezujoč. Pri tem po zgledu evropske ureditve dopuščamo izjemo, in sicer pod pogojem, da bo kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju 2021 pozitiven. Pri tem izplačilo dobičkov ne bo smelo preseči nižjega od naslednjih kriterijev: 15 % kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali 0,2 % količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.

Del, ki se nanaša na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, pa je spremenjen v priporočilo, pri čemer nas mora poslovna banka ali hranilnica o nameravanem izplačilu predhodno obvestiti.

Ukrep je v obliki sklepa objavljen v Uradnem listu in bo veljal do konca septembra letošnjega leta..