Do konca februarja skoraj 29.000 vlog za odlog obveznosti kreditojemalcev in za 70 mio evrov odobrenih posojil z jamstvom države

05.03.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije spremljamo vpliv državnih interventnih zakonov na poslovanje bank in hranilnic. Te so do konca februarja na podlagi zakona, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, prejele 28.485 vlog kreditojemalcev; večino so jih že odobrile. V tem času so odobrile tudi 1.393 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 550,6 mio evrov. Od tega je bilo na podlagi zakona, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 90 posojil v skupni vrednosti 72,6 mio evrov.

Konec marca lani je stopil v veljavo zakon, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcem, približno mesec dni kasneje pa še zakon, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države.

Na podlagi podatkov, ki so na voljo do konca februarja, ugotavljamo, da so banke prejele 28.485 vlog kreditojemalcev za odlog plačila obveznosti. Pri tem so odobrile več kot 85 % vseh vlog, zavrnile okoli 12 % vlog, preostale pa so še v obdelavi. Daleč največ vlog so banke prejele ob prvi razglasitvi epidemije spomladi lani (aprila in maja), prirast vlog pa se je povečal tudi ob drugi razglasitvi epidemije (november). Večina vlog za odlog plačila obveznosti se izteče v prihajajočih mesecih, zato v Banki Slovenije v tem času pričakujemo tudi glavnino povečanja kreditnega tveganja.

Tabela 1: Mesečni prirasti števila vlog in izpostavljenosti, za katere so bili zaprošeni odlogi*

Opomba: Negativni prirast pri posameznih mesecih je posledica popravkov podatkov s strani bank zaradi ugotovljenih napak pri poročanju.
* Po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK).

Banke in hranilnice so v tem času odobrile 1.393 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 550,6 mio evrov. Od tega je bilo 90 posojil odobrenih z državno jamstveno shemo v skupni vrednosti 72,6 mio EUR.

Tabela 2: Pregled števila vlog in izpostavljenosti za nova likvidnostna posojila v zvezi s COVID-19

Opomba: Negativni prirast pri posameznih mesecih je posledica popravkov podatkov s strani bank zaradi ugotovljenih napak pri poročanju.
**Po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – vir podatkov SID banka.