Podaljšanje omejitve razdelitve dobičkov lizing družb

07.05.2021 / Sporočilo za javnost

Po tem ko smo v Banki Slovenije podaljšali in prilagodili ukrep omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic, smo podobne smernice s priporočilom podaljšali tudi za lizing družbe. Ob ohranjanju gospodarske in finančne negotovosti zaradi epidemije koronavirusa je namen podaljšanja priporočila ta, da lizing družbe tudi v prihodnje ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo bo predvidoma veljalo do konca septembra.

Gospodarska in finančna negotovost zaradi epidemije koronavirusa, ki je bila povod za sprejetje ukrepov v lanskem letu, se ohranja. V Banki Slovenije s podaljšanjem priporočila zagotavljamo, da tako kot banke in hranilnice tudi lizing družbe ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Zadržani dobički namreč predstavljajo najpomembnejši vir povečevanja njihovega kapitala. Podaljšanje priporočila bo tako pripomoglo k ohranitvi finančne stabilnosti in preprečilo morebiten nastanek motenj v delovanju lizing družb.

Priporočilo se nanaša na lizing družbe, ki so v letu 2019 in 2020 ustvarile na letni ravni vsaj 1 mio EUR novih lizing poslov, ob tem so posli iz finančnega najema predstavljali vsaj 50 % vseh novih poslov, njihova bilančna vsota pa presega 10 mio EUR. Vključuje začasno omejitev razdelitve dobička družbenikom, razdelitve vplačanega presežka kapitala, ki je povezan s kapitalskimi instrumenti, zadržanega dobička, akumuliranih drugih vseobsegajočih donosov, drugih rezerv ter rezervacij in uporabe dobička za druge namene, na primer za izplačila članom poslovodstva.

Priporočilo bo predvidoma veljalo do septembra. Bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj priporočilo ustrezno prilagodili.