Donacije Banke Slovenije 2021: vabljeni k prijavi na razpis

19.05.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije z donacijami spodbujamo različne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije. Prav tako se ob zavedanju naše vključenosti v širše družbeno okolje trudimo prispevati k informiranju, svetovanju in izobraževanju prebivalstva glede njihovih pravic in novosti na področju finančnih storitev.

Na razpis za donacije v letu 2021 se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Donacije so namenjene širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije, zlasti pa zagotavljanju kakovostnih strokovnih izobraževanj in publikacij na finančnem področju ter spodbujanju aktivnosti za večjo finančno opismenjevanje uporabnikov finančnih storitev.

Za donacije je predvidenih 79.000 evrov, rok za prijavo je 21. junij 2021. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.

Vsebina celotnega razpisa je na voljo na povezavi.