ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev

22.01.2015 / Sporočilo za javnost

  • ECB razširja nakupe na obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije.
  • Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec.
  • Nakupi bodo predvidoma trajali vsaj do septembra 2016.
  • Program omogoča izpolnjevanje mandata, tj. ohranjanje stabilnosti cen.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev. ECB bo s tem programom, ki ji omogoča izpolnjevanje mandata ohranjanja stabilnosti cen, obstoječim programom nakupa vrednostnih papirjev zasebnega sektorja dodala nakup državnih obveznic in tako ukrepala proti tveganjem daljšega obdobja nizke inflacije.

Svet ECB je odločitev sprejel v razmerah, ko se je večina kazalnikov dejanske in pričakovane inflacije v euroobmočju spustila na zgodovinsko nizke ravni. Ker bi možni sekundarni učinki na oblikovanje plač in cen lahko negativno vplivali na srednjeročna cenovna gibanja, je bil potreben odločen odziv denarne politike.

Nakupi vrednostnih papirjev predstavljajo denarno spodbudo gospodarstvu v razmerah, ko so ključne obrestne mere ECB na spodnji meji. Poleg tega dodatno blažijo denarne in finančne razmere, saj podjetjem in gospodinjstvom omogočajo dostop do cenejšega financiranja. To običajno spodbudi investicije in potrošnjo, nazadnje pa prispeva tudi k vrnitvi inflacijskih stopenj proti 2%.

Razširjeni program bo vključeval program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in tretji program nakupa kritih obveznic, ki sta bila uvedena konec prejšnjega leta. Skupaj bodo nakupi vrednostnih papirjev znašali 60 milijard EUR na mesec. Predvidoma bodo trajali najmanj do septembra 2016 oziroma vse dokler Svet ECB ne presodi, da se je gibanje inflacije trajno približalo cilju doseganja stopnje inflacije, ki je pod 2%, vendar blizu te meje.

ECB bo na sekundarnem trgu s centralnobančnim denarjem kupovala obveznice, ki so jih izdale države v euroobmočju, agencije in evropske institucije. Institucije prodajalke vrednostnih papirjev bodo s tem denarjem lahko kupile drugo premoženje ali odobrile posojila realnemu gospodarstvu. V obeh primerih bo to prispevalo k blažitvi finančnih razmer.

Program signalizira odločenost Sveta ECB, da bo dosegel cilj stabilnosti cen v izjemnih gospodarskih in finančnih razmerah. Uporabljeni instrumenti so primerni glede na trenutne razmere in povsem skladni s pogodbama EU.

V zvezi z dodatnimi nakupi vrednostnih papirjev bo Svet ECB zadržal nadzor nad vsemi značilnostmi programa, ECB pa jih bo koordinirala in s tem varovala enotnost denarne politike Eurosistema. Eurosistem bo nakupe izvedel decentralizirano in tako mobiliziral svoje vire.

V zvezi z delitvijo hipotetičnih izgub je Svet ECB sklenil, da bo za nakupe vrednostnih papirjev evropskih institucij (ki bodo predstavljali 12% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev in jih bodo izvedle nacionalne centralne banke) veljala delitev izgub. Za preostale dodatne nakupe vrednostnih papirjev s strani nacionalnih centralnih bank ne bo veljala delitev izgub. ECB bo zadržala 8% dodatnih nakupov, kar pomeni, da bo za 20% dodatnih nakupov vrednostnih papirjev veljal režim delitve izgube.

Ostale odločitve ECB na 22.1.2015: ECB announces a modification to the interest rate applicable to future targeted longer-term refinancing operations in Sklepi o denarni politiki.

Vir: ECB