Vabljeni k sodelovanju v evropski delovni skupini za digitalni evro

21.07.2021 / Sporočilo za javnost

Vključenost predstavnikov strokovne javnosti v sooblikovanje digitalnega evra lahko pripomore k lažji uvedbi in hitrejši razširitvi uporabe digitalnega evra. V Evrosistemu smo zato ob potrditvi začetka raziskovalne faze projekta digitalni evro ustanovili tudi Tržno svetovalno skupino za digitalni evro (ang. the Digital Euro Market Advisory Group), ki bo sestavljena iz visoko motiviranih in neodvisnih predstavnikov evropske strokovne javnosti. V Evrosistemu nameravamo namreč preko vzpostavitve dialoga s predstavniki strokovne javnosti med drugim bolje nasloviti vprašanje, kakšno dodano vrednost lahko digitalni evro predstavlja za kompleksen in hitro se spreminjajoči ekosistem plačil malih vrednosti v evroobmočju.

Dodatne informacije o omenjeni skupini, skupaj z razpisom za prijavo interesa za sodelovanje v skupini, so dostopne na spletni strani ECB.