Poziv EU k izpolnitvi dogovora Basel III

07.09.2021 / Sporočilo za javnost

Evropska komisija bo jeseni objavila predlog posodobljenih pravil o kapitalski ustreznosti za banke v Evropski uniji. Banka Slovenije in mnoge druge nacionalne centralne banke ter nadzorni organi v Evropski uniji pozivajo Evropsko komisijo, naj spoštuje bistvo tega svetovnega sporazuma.

Banka Slovenije in 24 drugih nacionalnih centralnih bank in finančnih nadzornih organov iz 20 držav članic Evropske unije v skupnem pismu pozivajo Evropsko komisijo, naj zagotovi, da bo predlog posodobljenih pravil o kapitalski ustreznosti za banke v Evropski uniji skladen s svetovnim sporazumom, znanim kot Basel III. Natančneje, podpisniki skupnega pisma želimo poudariti predvsem, da bi morala biti omejitev praga za tveganju prilagojeno aktivo in standardizirani pristop za kreditno tveganje skladna z mednarodnim sporazumom ter da Evropska unija ne bi smela uvesti nobenih odstopanj od pravil, ki bi veljala le zanjo. Odstopanje od baselskega sporazuma bi lahko negativno vplivalo na zaupanje v evropski bančni sektor in regulativni okvir Evropske unije. To bi lahko imelo negativne posledice za banke in gospodarstva na splošno. Zato je pomembno, da se svetovni sporazumi izpolnijo v celoti, pravočasno in dosledno.

Pismo v angleškem jeziku je na voljo na povezavi.