Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

08.10.2021 / Sporočilo za javnost

V naslednjem tednu, od 11. do 17. oktobra, bo potekalo Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki bo tokrat izvedeno v hibridnem formatu (fizični in virtualni sestanki). Hibridni program zasedanj je prilagojen razmeram, vendar ohranja običajno strukturo in obseg sestankov.

Guverner Boštjan Vasle se bo udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee - IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo udeležil tudi več bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z direktorjem Alfredom Kammerjem in vodjo misije za Slovenijo Bernardinom Akitobyjem, ter Danielom Palotaiem, izvršnim direktorjem srednje in vzhodnoevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija. Delegacija Banke Slovenije se bo udeležila tudi virtualnega sestanka s pomočnikom direktorja  oddelka za denarne in kapitalske trge, Udaibirjem Dasom, ter ločeno virtualnega sestanka finančnih ministrov in guvernerjev srednje, vzhodne in jugovzhodne evropske regije, kjer bodo predstavljeni obeti in izzivi za Evropo.