V Banki Slovenije smo gostili razpravo Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo?

18.10.2021 / Sporočilo za javnost

Ob močnem okrevanju gospodarske aktivnosti v ospredje vse pogosteje prihaja vprašanje krepitve rasti cen življenjskih potrebščin. Ta v Sloveniji in v povprečju evrskega območja trenutno presega dvoodstotni cilj ECB, vendar prevladujejo ocene strokovnjakov, da se bo inflacija po postopni krepitvi do konca letošnjega leta v prihodnjem letu začela umirjati. Rast cen namreč letos v precejšnji meri poganjajo prehodni dejavniki, vendar tveganja glede prihodnje rasti ostajajo izrazita.

V Banki Slovenije smo aktualno tematiko naslovili na kratki razpravi, na kateri so sodelujoči izmenjali poglede o trenutnem stanju ter prihodnjih izzivih na tem področju. V uvodnem delu sta guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle in viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer podala ključna izhodišča o aktualnih dejavnikih, ki vplivajo na rast cen, tveganjih, ki spremljajo trenutne napovedi o gibanju cen v srednjeročnem obdobju ter predstavila elemente nove strategije denarne politike ECB.

Osrednji del dogodka je predstavljala okrogla miza, na kateri so sodelovali Arjana Brezigar Masten, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, ki je razpravo tudi povezovala, Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj, Andrej Božič, podpredsednik Združenja Manager, Marko Pahor, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in Tomaž Smrekar, direktor Statističnega urada RS.

Celotno razpravo si lahko ogledate v video posnetku na povezavi.