Namesto LIBOR-ja s 1. januarjem SARON

22.11.2021 / Sporočilo za javnost

Evropska komisija je v Uradnem listu EU 14. oktobra 2021 objavila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR. Na tej podlagi bo s 1. januarjem 2022 referenčno obrestno mero LIBOR za švicarski frank, ki je podlaga tudi za nekatera hipotekarna posojila, nadomestila referenčna obrestna mera SARON. Evropska komisija je odločitev o nadomestitvi sprejela zaradi napovedi Organa Združenega kraljestva za finančno poslovanje, da s koncem leta 2021 prenehajo veljati nekatere referenčne vrednosti LIBOR, med drugim tudi za švicarski frank.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije (v angleščini), Ministrstva za finance RS in Agencije za trg vrednostnih papirjev.