Nagradili smo pet magistrskih in dve doktorski deli

26.11.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed 19 prijavljenih del izbrala 5 najboljših magistrskih del in 2 doktorski deli. Nagrade v višini 1.500 evrov so za svoje magistrsko delo prejeli Enia Bearzotti, Vida Maver, Rok Mlakar, Martin Pezdir in Polona Zorko, nagradi v višini 3.000 evrov pa sta za svoja doktorska dela prejela Gašper Ploj in Ursula Slapnik.

V Banki Slovenije nagrade podeljujemo od leta 1992 in na ta način spodbujamo raziskovalno delo. Vključno z letošnjimi je nagrado prejelo že okoli 300 nagrajencev. Nagrajencem je čestital tudi guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, ki se jim je ob tej priložnosti tudi zahvalil za njihov prispevek k ekonomski znanosti: "V Banki Slovenije si želimo dobrih in znanstveno podkrepljenih idej, ki bi nam pomagale oblikovati naše prihodnje odločitve. Zato so posameznikom, kot ste vi, naša vrata vedno odprta."

Prejemniki letošnjih nagrad:

Enia Bearzotti, mag. ekon. ved, za delo z naslovom ESG Integration in Portfolio Construction: An Empirical Study Of European Stocks pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Lončarskega, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Vida Maver, mag. ekon. ved, za delo z naslovom Inflation forecasting driven by inflation expectations: A dynamic multi-factor model pod mentorstvom red. prof. dr. Igorja Mastena, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Rok Mlakar, mag. ekon. ved, za delo z naslovom Macroeconomic drivers of the Yield curve pod mentorstvom red. prof. dr. Igorja Mastena, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Martin Pezdir, mag. fin. mat., za delo z naslovom Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov pod mentorstvom prof. dr. Ljupča Todorovskega, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Polona Zorko, mag. posl. ved, za delo z naslovom Odziv evropskih bank na novo regulativo o likvidnostnem tveganju v bankah po finančni krizi pod mentorstvom prof. dr. Marka Košaka, Ekonomske fakulteta Univerze v Ljubljani.

Gašper Ploj, doktor ekonomije, za delo z naslovom Three Essays on the Interconnectedness of Labor Markets and Household Finance pod mentorstvom prof. dr. Moritza Kuhna, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Univerza v Bonnu.

Ursula Slapnik, doktor znanosti, za delo z naslovom Textual sentiment in sovereign credit rating reports pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Lončarskega, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.