Sanacija bank: pojasnilo glede postopka izročitve dokumentacije Banke Slovenije

31.01.2022 / Sporočilo za javnost

Po izreku sodbe Sodišča EU konec leta 2020 je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v začetku lanskega leta zaseženo listinsko dokumentacijo in elektronske nosilce vrnil Banki Slovenije. Pregled gradiva je trajal nekaj mesecev, zamuden je bil predvsem postopek vrnitve in pregled gradiva, ki je bilo zaseženo na elektronskih nosilcih. Pregledi so bili opravljeni ob prisotnosti obeh strani, torej Banke Slovenije in NPU.

V Banki Slovenije smo pregledali tudi, katera vrnjena dokumentacija vsebuje informacije, ki so del arhiva ECB (in posledično del arhiva EU, v skladu s sodbo Sodišča EU št. C-316/19). S tem se je postopek vračila celotne dokumentacije zaključil.

Z novim zahtevkom NPU za izročitev listinske dokumentacije je bil postopek ponovno odprt. V Banki Slovenije smo v celoti posredovali zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na slovensko okolje (torej tisto, ki ne vsebuj ECB podatkov). V Banki Slovenije sedaj čakamo odločitev organov pregona, katere zaupne informacije ECB potrebujejo za preiskavo. Ko bo ta postopek zaključen, bomo v skladu s Sklepom ECB (EU) 2016/1162 z dne 30. junija 2016 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj (ECB/2016/19) (Ur. l. EU št. L 192/73) zaprosili za mnenje ECB, ali obstajajo zadržki za posredovanje zaupnih informacij.