Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank so obnovile izjave o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

15.02.2022 / Sporočilo za javnost

  • Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga spodbuja trden, pošten, likviden, odprt in transparenten devizni trg.
  • Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank so javno ponovno potrdile zavezanost k posodobljenemu Kodeksu.
  • Kodeks je bil prvič objavljen maja 2017 ter posodobljen julija 2021.

Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank (ESCB[1]) pozdravljajo posodobitev Kodeksa julija 2021 in objavo dodatnih smernic.

S Kodeksom želimo deležniki spodbujati trden, pošten, likviden, odprt in transparenten devizni trg, podprt z visokimi etičnimi standardi. Globalni odbor za devizne trge (GFXC - Global Foreign Exchange Committee[2]) je posodobil Kodeks z namenom, da bo zagotovljena njegova relevantnost in skladnost z aktualnim razvojem deviznega trga, s čimer bo še naprej predstavljal standarde dobre tržne prakse. Dobro delujoči finančni trgi so pomembni za vse udeležence finančnih trgov, tudi za centralne banke, saj zagotavljajo nemoteno transmisijo denarne politike v realno gospodarstvo, kar koristi tudi širši javnosti.

Danes smo vse centralne banke ESCB, vključno z Banko Slovenije, hkrati podale posodobljene javne izjave o zavezanosti h Kodeksu. S tem se kot tržni udeleženci zavezujemo k spoštovanju načel Kodeksa, kar pomeni, da smo prilagodili svoje prakse in postopke na način, da so ti skladni s posodobljenimi načeli Kodeksa. S tem dejanjem želimo poudariti, da so načela Kodeksa izjemno pomembna za spodbujanje celovitosti in učinkovitega delovanja deviznega trga. Z namenom, da bo cilj Kodeksa v celoti dosežen, bomo centralne banke ESCB še naprej spodbujale udeležence deviznega trga v svojih jurisdikcijah, da pregledajo posodobljen Kodeks in obnovijo svoje izjave o zavezanosti.

Več informacij: Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

[1] ESCB (Evropski sistem centralnih bank) sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU.

[2] Globalni odbor za devizne trge je bil ustanovljen maja 2017 kot forum, ki združuje centralne banke in tržne udeležence zasebnega sektorja z namenom promocije poštenega, likvidnega, odprtega in transparentnega deviznega trga.