Podelitev nagrad Banke Slovenije za zaključna dela v letu 2014

21.10.2014 / Sporočilo za javnost

V avli Banke Slovenije je 21. oktobra 2014, ob 12:00 uri potekala tradicionalna podelitev nagrad za zaključna dela študentov slovenskih univerz. Komisija Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo je na podlagi vseh prejetih del na razpisani natečaj izbrala pet del, ki jih je Banka Slovenije nagradila.

Nagrade se podeljujejo za spodbudo raziskovalnega dela študentov na področju ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ, finančnega prava in finančnega prestrukturiranja. Nagrade za zaključna dela Banka Slovenije podeljuje ob obletnici uvedbe slovenskega tolarja in na ta način počasti slovesni datum.

Nagrajence in prisotne je nagovoril guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Guverner je skupaj z Mejro Festić, predsednico Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo, nagrajencem podelil nagrade in jim čestital.

Nagrade so letos prejeli:

Renato BOŽIČ, magister znanosti Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja – empirični testi", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Timoteja Jegriča.

Petra ČEPON, magistrica ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Aplikacije teorije ekstremnih vrednosti na donosih delnice izbranega podjetja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleša Ahčana.

Matevž MEZE, magister znanosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Vpliv fiskalnih pravil na javnofinančno (ne)disciplino držav evroobmočja", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika.

Janez VONČINA, magister znanosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za magistrsko delo "Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic ter varstvo upnikov in delničarjev", ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Marijana Kocbeka.

Robert ZORKO, magister ekonomskih ved Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo "Empirična analiza prenosa povpraševalnih šokov", ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Saše Polanca.