Z mednarodno konferenco smo zaključili aktivnosti ob 30. obletnici Banke Slovenije

11.05.2022 / Sporočilo za javnost

Danes je v okviru 30. obletnice Banke Slovenije v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom 30 let neodvisnosti Banke Slovenije: Prehojena pot in sodobni izzivi. Hkrati smo obeležili tudi 15. obletnico uvedbe evra pri nas. Uvodoma sta prisotne nagovorila Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, in Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije. Na konferenci so kot govorci sodelovali tudi najvišji predstavniki domačih in mednarodnih institucij ter ostali ugledni gostje.

Prvi del konference je bil namenjen prelomnicam v 30-letni zgodovini. Kot osrednji govorec je nastopil Alfred Kammer, direktor evropskega oddelka Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Vojtech Benda, član Sveta Česká národní banka, in Tina Žumer Šujica, viceguvernerka Banke Slovenije. Razpravo je povezoval Egon Zakrajšek, višji svetovalec pri Banki za mednarodne poravnave (BIS).

Drugi del konference se je osredotočil na ključne sodobne izzive centralnih bank. Osrednja govorca sta bila Janez Potočnik, sopredsedujoči Mednarodne komisije za vire pri OZN in nekdanji evropski komisar za okolje, ter Claudio Borio, vodja monetarnega in ekonomskega oddelka BIS. Na okrogli mizi so sodelovali Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, Mario Centeno, guverner Banco de Portugal, Claudia Buch, podpredsednica Deutsche Bundesbank, in Madis Müller, guverner Eesti Pank. Razpravo je vodila Arjana Brezigar Masten, direktorica Analitsko raziskovalnega oddelka Banke Slovenije.

Uvodni nagovor Christine Lagarde, predsednice Evropske centralne banke

Uvodni nagovor Boštjana Vasleta, guvernerja Banke Slovenije

Nagovor Alfreda Kammerja, direktor evropskega oddelka Mednarodnega denarnega sklada (IMF) (v angleškem jeziku)

Video nagovor Claudia Boria, vodje monetarnega in ekonomskega oddelka BIS

Govor Janeza Potočnika, sopredsedujočega Mednarodne komisije za vire pri OZN (v angleškem jeziku)

Komentar panela, Claudia Buch, podpredsednica Deutsche Bundesbank (v angleškem jeziku)