Vložitev zahteve za presojo zakona, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih

08.03.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo danes na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.

Mnenje glede zakona smo v Banki Slovenije objavili že v postopku sprejemanja zakona. Ob tem ponovno izpostavljamo tudi zadnje mnenje Evropske centralne banke, ki podobno kot Banka Slovenije izpostavlja tveganja, ki jih prinaša predlog zakona.