V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami

19.05.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije želimo okrepiti redni dialog z gospodarskimi družbami, pri čemer je ključni namen izmenjava mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah, s čimer poglabljamo tudi naše razumevanje aktualnih razmer. Zato smo danes gostili predstavnike slovenskega gospodarstva s področja farmacije ter avtomobilske, energetske in trgovinske dejavnosti. V ospredju razprave so bili učinki ruske vojaške agresije na poslovanje podjetij in poslovne načrte, pričakovanja glede prihodnjih cenovnih gibanj s stališča učinkov motenj v dobavnih verigah, razmer na trgu dela in njihovih posledic za plačno politiko ter gibanja cen energentov in surovin.