Guverner predstavil Letno poročilo Banke Slovenije 2021 Odboru Državnega zbora RS za finance

08.07.2022 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je na seji Odbora Državnega zbora RS za finance predstavil Letno poročilo 2021 in Finančni načrt Banke Slovenije 2022. Kot eno od ključnih sporočil Letnega poročila 2021 je izpostavil lansko okrevanje gospodarstva in soočenje z novo krizo ter ocenil, da smo v Banki Slovenije tudi v letu 2021 uspešno izpolnili zakonsko določeni mandat. Obenem je pojasnil tudi aktualna dogajanja na makroekonomskem področju in odgovoril na vprašanja glede nekaterih izpostavljenih tematik.

Letno poročilo Banke Slovenije je na voljo na povezavi.