Listina o enakosti, raznolikosti in vključenosti

26.07.2022 / Sporočilo za javnost

V Evropskem sistemu centralnih bank spodbujamo delovno okolje, ki temelji na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika. Zato smo pripravili Listino o enakosti, raznolikosti in vključenosti (ang. ESCB & SSM equality, diversity, and inclusion charter), ki pomeni vodilo pri tem, kako izkoristiti raznolikost ekip in okrepiti vključujočo delovno kulturo. Pobudi smo se pridružili tudi v Banki Slovenije, s čimer želimo prispevati k strpni in odprti družbi.

Listino o enakosti, raznolikosti in vključenosti (v angleškem jeziku) je podpisalo 27 nacionalnih centralnih bank ter pristojnih nacionalnih organov v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB) in Enotnem mehanizmu nadzora (EMN).

S podpisom smo se zavezali, da bomo kot institucija okrepili prizadevanja za spodbujanje delovnega okolja, ki temelji na spoštovanju in dostojanstvu, ter zagotovili, da na delovnih mestih ne bo nobene oblike diskriminacije.

Sledili bomo načelom:

  • enakosti: vsi ljudje smo enaki z vidika pravic in dostojanstva,
  • raznolikosti: raznolike ekipe prinašajo bolj inovativne rešitve in
  • vključenosti: skrbimo za vključujoče in varno delovno okolje.

Na ta način želimo med drugim: i) še naprej spodbujati vključujoče in varno delovno okolje brez predsodkov, ii) izkoristiti raznolikost zaposlenih in s tem izboljšali delovno okolje in rezultate, iii) se kot skupina institucij učiti druga od druge in tako pozitivno vplivati na širšo evropsko družbo.
                                                                                                                     
Področju raznolikosti in vključenosti smo v Banki Slovenije sicer že do zdaj namenjali veliko pozornosti. S spodbujanjem skupnega delovanja različnih posameznikov se trudimo izboljšati delovna mesta, naše delovne rezultate in prispevek, ki ga dajemo družbi. Tudi v Strategiji Banke Slovenije smo kot eno od vrednot opredelili vključujoče delovanje. S podpisom te listine pa smo naredili še en pomemben korak k bolj strpni in odprti družbi, ki se zaveda pomembnosti spoštovanja vsakega posameznika. 

Sporočilo za javnost Evropske centralne banke je na voljo na povezavi