Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke, 11.04.2014

11.04.2014 / Sporočilo za javnost

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 11. do 13. aprila 2014 v Washingtonu.

Viceguverner Darko Bohnec se bo, v vlogi namestnika guvernerja v Odboru guvernerjev MDS, udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Sestavljen je iz 24 članic MDS, ki jih predstavljajo njihovi guvernerji, ministri ali drugi predstavniki na podobni ravni. Pripravljalnega dela odbora in plenarne seje se udeležijo guvernerji članic odbora IMFC in guvernerji preostalih držav članic MDS (188). Odboru trenutno predseduje Tharman Shanmugaratnam, namestnik predsednika vlade in minister za finance v Singapurju, ki je bil izbran za predsednika odbora marca 2011. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Viceguverner Bohnec se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka in sicer z direktorjem Rezo Moghadamom in Dario Zakharovo, ki je vodja misije za Slovenijo. Viceguverner Bohnec se bo udeležil sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z izvršnim direktorjem te konstituence, Johannom Praderjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Davidom Liptonom, namestnikom generalne direktorice MDS.

Ob robu spomladanskih zasedanj potekajo tudi različni strokovni seminarji in konference. Viceguverner Bohnec se bo udeležil konference "Monetary Policy in the New Normal".