Gostili smo sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe v okviru Vienna Initiative

30.09.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije je potekal sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe. Skupina je bila ustanovljena v okviru Vienna Initiative z namenom širjenja znanja o tveganjih in finančnih temah, ki so povezani s klimatskimi spremembami.    

Sestanka so se poleg guvernerja Boštjana Vasleta in namestnice guvernerja Tine Žumer udeležili (virtualno) guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić, ki je tudi predsednik usmerjevalnega odbora Vienna Initiative, predstavniki več nadzornih institucij Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope (CESEE), predstavniki Svetovne banke, Evropske centralne banke, Enotnega mehanizma nadzora, Evropske banke za obnovo in razvoj, Evropske komisije, Evropske investicijske banke, Evropskega bančnega organa, Evropske svetovalne skupine za finančno poročanje in predstavniki poslovnih bank.

Namen sestanka je bil pregledati, kako so na upravljanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami, pripravljene poslovne banke v regiji, kakšno je stanje na področju vključevanja podnebnih sprememb v poslovne modele bank in kaj prinašajo direktive EU na tem področju.

Pobuda Vienna Initiative je bila sicer leta 2009 ustanovljena kot nujni odziv na nevarnost neusklajenega razdolževanja v regiji delujočih  bančnih skupin, sedaj pa je njena vloga reševanje izzivov in tveganj, s katerimi se sooča finančni sektor v CESEE.