Opozorilo ESRB o tveganjih za finančno stabilnost v EU

03.10.2022 / Sporočilo za javnost

V okviru Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB, Slovenijo v njem zastopajo Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev), ki spremlja finančni sistem v Evropski uniji ter preprečuje in zmanjšuje sistemska tveganja, smo izdali splošno opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU. V prvem tovrstnem opozorilu od naše ustanovitve leta 2010 pozivamo k ohranjanju odpornosti finančnega sistema na ravni EU, da bo ta sposoben podpirati potrebe gospodarstva in prebivalstva tudi v primeru, če se bodo tveganja uresničila.

V pozivu ugotavljamo, da je finančni sistem EU pomembno izpostavljen posledicam geopolitičnih razmer v Evropi, kar je še posebej pomembno v času, ko gospodarstvo šele okreva za posledicami soočanja s koronavirusom.

Ob tem izpostavljamo tri najpomembnejša tveganja za finančno stabilnost:

  • poslabšanje gospodarskih obetov v kombinaciji s spremenjenimi pogoji financiranja lahko zmanjša zmožnost odplačevanja dolgov, še posebej gospodinjstev in podjetij, ki so najbolj prizadeta zaradi vse višjih cen energije
  • padec cen premoženja, ki lahko v finančnih institucijah privede do dodatnih likvidnostnih potreb in posledično vpliva na volatilnost trgov
  • poslabšanje makroekonomskih obetov lahko vpliva na kakovost sredstev in dobičkonosnost kreditnih institucij.

V okviru ESRB izpostavljamo nujnost, da kreditne inštitucije, tržni udeleženci in pristojne institucije nadaljujejo s pripravami na razmere, ko bi se uresničila našteta tveganja. Kreditne institucije pri tem lahko predstavljajo prvo obrambno linijo s skrbnim oblikovanem oslabitev in rezervacij ter načrtovanjem primerne ravni kapitala. Ustrezno naj upoštevajo morebitne izgube, ki bi lahko nastale s poslabšanjem okolja tveganja. Dodatno zagotovilo za trdnost bančnega sistema so lahko kapitalski blažilniki na mikro in makro ravni. V okviru odbora pri tem poudarjamo tudi, naj bodo makrobonitetne politike prilagojene specifičnostim nacionalnih okolij, da zmanjšajo tveganja cikličnega ravnanja.

Pregled ukrepov, ki jih v ta namen izvajamo v Banki Slovenije, bomo jutri, 4. oktobra, predstavili v Poročilu o finančni stabilnosti.